2019 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
199/BŁiI/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 48800000-6 Dostawa urządzeń sieciowych do istniejącej infrastruktury sieciowej 25.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
219/Cut/19/MP poniżej 144.000 euro 18444111-4 Dostawa hełmów lotniczych i masek ochronnych 09.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
216/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Modernizacja urządzeń szkieletowych w węzłach OSTA sieci OST112. 25.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
212/Ctr/19/AP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 14 sztuk pojazdów typu SUV lub crossover w policyjnej wersji nieoznakowany 18.09.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
208/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla aplikacji i bazy danych Systemu Daktyl 3 oraz zakup puli maksymalnie 2 000 osobo-godzin wsparcia programistycznego na działania związane z modyfikacją aplikacji i bazy danych Systemu Daktyl 3 23.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
218/BF/19/EB powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji odprawy szkoleniowej w dniach 11-13 września 2019 r. 28.08.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
201/BŁiI/19/AK powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup serwisu sprzętu dla systemów użytkowanych w Policji w tym: KSI, STBS, I 24/7, AFIS, FAVI, CODI, DAKTYL, CSI/CWI 25.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
190/Cir/19/KK poniżej 5.548.000 euro 45262510-9, 45310000-3, 45000000-7 Remont schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem nowego systemu ogrzewania części biegu głównych wejść do budynku KGP Warszawa 06.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
214/BŁiI/19/MR/FBW poniżej 144.000 euro 30214000-2; 30231300-0; 48760000-3 Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008 30.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
215/Cut/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 38430000-8 Dostawa urządzeń stacjonarnych do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu z możliwością skorzystania z prawa opcji 27.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja