Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
207/BF/19/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby organizacji szkolenia organizowanego w dniach 02 – 04 października 2019 r. 26.08.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
209/Cut/19/MR/FBW poniżej 144.000 euro 24600000-0 Zakup - materiałów wybuchowych oraz systemów inicjujących w ramach projektu PL/2018/PR/0053. 05.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
200/BŁiI/19/ESz/PMP poniżej 144.000 euro 72230000-6, 48800000-6 Rozbudowa infrastruktury WAF F5 dla 2 (dwóch) ośrodków na okres minimum 36 miesięcy 02.09.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
202/Ctr/19/MP/PMP/NFOŚiGW powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 4 sztuk pojazdów typu furgon w policyjnej wersji Ekipa Techniki Drogowej i Ekologii „ETDiE” dla służb ruchu drogowego. 17.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
217/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji 20.08.2019 godz. 14:00 pełna treść ogłoszenia
186/Cut/19/MP powyżej 144.000 euro 35814000-3 Dostawa masek przeciwgazowych pełnotwarzowych z filtropochłaniaczem 13.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
213/BF/19/DG/FBW poniżej 750.000 euro 80000000-4 Zakup szkoleń w trzech zadaniach w ramach projektu FBW nr PL/2018/PR/0050 z zakresu odwróconego wektora działania 23.08.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
4/BŁiI/DT/19/AK Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego: Mapa czasu rzeczywistego SWD Policji – narzędzie do zarządzania danymi GIS. Budowa systemu umożliwiającego generowanie w czasie rzeczywistym wizualizacji gromadzonych przez Policję danych o wszystkich przestępstwach, wykroczeniach, interwencjach policyjnych oraz wypadkach i kolizjach. pełna treść ogłoszenia
191/BF/19/JT powyżej 750.000 euro 55300000-3, 55120000-7 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji odprawy szkoleniowej w dniach 25 – 27 września 2019 r. 14.08.2019 godz. 8:50 pełna treść ogłoszenia
192/BŁiI/19/DG/FBW powyżej 144.000 euro 30213100-6 Zakup wysokowydajnych laptopów w ramach projektu PL/2018/PR/0020 – „Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP" 19.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja