Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
195/Cut/19/AP poniżej 144.000 euro 66516200-2 Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego, związana z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmigłowców 14.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
189/Cir/19/EJ poniżej 144.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemu dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 20.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
187/BŁiI/19/RG/PMP poniżej 144.000 euro 72230000-6 Zakup subskrypcji dla posiadanego systemu autoryzacji dostępu do aplikacji FAVI 12.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
180/Cut/19/MP powyżej 144.000 euro 34731700-7 Dostawa jednego kompletu (5 szt.) łopat wirnika nośnego 8AT-2710-00 lub 8AT.2710.000 do śmigłowca Mi-8 19.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
163/BŁiI/19/MP/PMP powyżej 144.000 euro 48420000-8 Odnowienie licencji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania EndPoint na okres 36 miesięcy 23.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
184/BŁiI/19/AP/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8 Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu monitoringu usług IT w systemach międzynarodowych. 30.08.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
183/BŁiI/19/ESz/PMP powyżej 144.000 euro 32550000-3, 48219700-3 Zakup telefonów IP w ramach projektu modernizacji stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IP 30.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
179/BŁiI/19/ESz/PMP poniżej 144.000 euro 32420000-3, 30200000-1, 32000000-3 Rozbudowa systemu dostępowego dla systemów międzynarodowych 09.08.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
174/BŁiI/19/RG/PMP powyżej 144.000 euro 32232000-8, 48515000-1, 32320000-2, 72253200-5, 48820000-2, 32341000-5, 51310000-8 Modernizacja Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego w ramach Programu Modernizacji Policji w latach 2017-2020 28.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
170/BŁiI/19/MP powyżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla 17 central telefonicznych Hicom//Hipath oraz 12 central małonumerowych Unify OSB 26.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja