Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
175/BŁiI/19/AK/PMP powyżej 144.000 euro 30213000-5, 30231300-0, 30216110-0, 30213100-6, 30237100-0, 30213200-7, 38510000-3 Zakup 17 stanowisk badawczych dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji 26.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
159/Cut/19/KK powyżej 144.000 euro 60445000-9 Naprawa głównej piasty wirnika nośnego typu 8-1930-000 w podziale na dwa zadania 21.08.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
161/BŁiI/19/RG/PMP powyżej 144.000 euro 32236000-6 Zakup radiotelefonów standardu TETRA 19.08.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
168/BŁiI/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 48732000-8 Zakup oprogramowania do stanowisk informatyki śledczej na potrzeby laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji 19.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
173/BŁiI/19/DG/PMP poniżej 144.000 euro 48420000 - 8 Upgrade infrastruktury wirtualizacyjnej dla Centralnych Systemów Internetowych Policji 26.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
164/Cir/19/EJ poniżej 5.548.000 euro 45311200-2, 51212000-1, 45000000-7 Rozbudowa Systemów Zabezpieczeń Technicznych w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 30.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
165/Cut/19/EJ powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji strzeleckiej 29.07.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
169/Cut/19/TJ/FBW powyżej 144.000 euro 34711200-6 Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z osprzetem 21.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
181/BF/19/EB 55300000-3 Zakup usługi cateringowej na uroczystość w dniu 24 lipca 2019 r. z okazji 100 Rocznicy powstania Policji Państwowej 17.07.2019 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
176/Ckt/19/TJ poniżej 144.000 euro 39130000-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawy mebli biurowych 24.07.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja