Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
205/BF/19/RG poniżej 750.000 euro 80533100-0 Zakup usługi szkoleniowej z zakresu modernizacji i wdrożenia nowego środowiska PKI dla GETVPN w sieci OST112 04.10.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
239/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 64214400-3, 72400000-4, 64200000-8 Świadczenie usługi polegającej na stałym dostępie sieci OST 112 do Internetu za pomocą łącza światłowodowego oraz realizacja usługi ochrony infrastruktury operatora sieci OST 112 przed atakami typu DoS i DDoS z sieci Internet przez okres 24 miesięcy (Zadanie nr 1) oraz usługi dołączenia do Węzła Wymiany Ruchu Międzyoperatorskiego PLIX oraz usługi transmisji danych (dzierżawy łącza) o przepływności 1 Gb/s dla potrzeb transmisji danych pomiędzy obiektami w relacji: LIM (Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79) – Komenda Główna Policji (Warszawa ul. Olszewska 6) (Zadanie nr 2) 24.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
244/BŁiI/19/ŁK/PMP poniżej 144.000 euro 48000000-8 Zakup subskrypcji dla posiadanego systemu autoryzacji dostępu do aplikacji FAVI 27.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
230/BŁiI/19/RG powyżej 144.000 euro 72268000-1; 32428000-9; 48000000-8 Modernizacja systemu AAA sieci OST112 i CSD w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 21.10.2019 r. godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
238/BF/19/ŁK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji szkolenia w dniach 09-11 października 2019 r. 23.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
229/BŁiI/19/MP/FBW powyżej 144.000 euro 48461000-7, 48821000-9, 48441000-1, 48313100-6 Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, systemu analityczno-korelującego wraz z modułem „przyśpieszenia analiz wideo” 03.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
242/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 64212000-5 Zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby Centralnego Biura Śledczego Policji. 16.10.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
234/BŁiI/19/ESz powyżej 144.000 euro 72611000-6, 72591000-4 Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 oraz systemu CSD – zakup usługi serwisowej SMARTNet w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST112 16.10.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
241/BŁiI/19/ESz/PMP poniżej 144.000 euro 32420000-3, 30200000-1, 32000000-3 Rozbudowa systemu dostępowego dla systemów międzynarodowych 27.09.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
240/BF/19/ŁK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych w dniach 23-25 października 2019 r. 20.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja