Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
245/Ctr/19/TJ/NFOŚiGW poniżej 144.000 euro 33124100-6, 38410000-2 Dostawa samochodowych urządzeń diagnostycznych przeznaczonych do badań technicznych pojazdów w policyjnych stacjach kontroli pojazdów w ramach dwóch części 24.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
223/BF/19/MR 85121200-5 Zakup usług specjalistycznych badań medycznych w dwóch zadaniach. 18.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
233/BF/19/MR powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby organizacji szkolenia organizowanego w dniach 01 – 04 października 2019 12.09.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
237/BŁiI/19/RG/FBW powyżej 144.000 euro 48000000-8, 48820000-2 Zakup i wdrożenie systemu umożliwiającego automatyczne porównywanie łusek i pocisków, zwanego Automatycznym Systemem Identyfikacji Broni (ASIB) 16.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
231/Cir/19/TJ poniżej 5.548.000 euro 45231100-6 Remont sieci zewnętrznej niskoparametrowej centralnego ogrzewania na terenie obiektu Komendy Głównej Policji położonym przy ul. Taborowej 33c w Warszawie 17.09.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
232/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji 04.09.2019 giodz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
224/BF/19/MR 80510000-2 Zakup usługi szkoleniowej pt. „Modernizacja systemu AAA sieci OST 112 i CSD w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112” . 09.09.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
222/Cut/19/AP powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji kal. 5,56x45 mm w podziale na dwa zadania. 30.09.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
221/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa 3 000 kpl. mundurów ćwiczebnych (bluza i spodnie) w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 1 000 kpl. w prawie opcji 12.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
211/Cut/19/RG poniżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji karabinowej kal. .308 Win w podziale na trzy zadania 10.09.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja