Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
225/Cir/19/TJ poniżej 5.548.000 euro 45311200-2, 51212000-1, 45000000-7 Rozbudowa Systemów Zabezpieczeń Technicznych w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie 11.09.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
196/Cut/19/RG/PMP powyżej 144.000 euro 34711200-6 Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (dronów) wraz z osprzętem 11.10.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
311/Ckt/19/AP 55300000-3 Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla funkcjonariuszy KGP i CBŚP w podziale na zadania. pełna treść ogłoszenia
182/BF/19/JT 55300000-3 Zakup usługi cateringowej w dniu 26.07.2019 r. pełna treść ogłoszenia
298/BF/19/EB 55300000-3 Zakup usługi cateringowej na dzień 3 grudnia 2019 r. dla uczestników biorących udział w obchodach 100 rocznicy powstania Policji Państwowej. pełna treść ogłoszenia
317/BF/19/ŁK poniżej 144.000 euro 30199750-2 Dostawa bonów świątecznych w formie kart przedpłacowych (karty prepaid) 24.12.2019 godz. 08:50 pełna treść ogłoszenia
307/BŁiI/19/ŁK/PMP powyżej 144.000 euro 38410000-2 Modernizacja testerów radiokomunikacyjnych 13.12.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
308/BF/19/ŁK poniżej 144.000 euro 30199750-2 Dostawa bonów świątecznych w formie kart przedpłacowych (karty prepaid) 06.12.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
301/BŁiI/19/EZ poniżej 144.000 euro 32428000-9 Modernizacja urządzeń Cisco ASA-5585-X o funkcjonalność FirePOWER Services poprzez zakup dedykowanych modułów 09.12.2019 godz. 14:30 pełna treść ogłoszenia
306/BF/19/RG 80510000-2 Zakup usługi szkoleniowej – programowanie w języku Python od podstaw 05.12.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja