Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
17/Cut/19/TJ/FBW poniżej 144.000 euro 38632000-4 Dostawa noktowizorów w ramach realizacji projektu nr PL/2018/PR/0059 04.03.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
24/Ckt/19/AK/PMP poniżej 144.000 euro 39130000-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawy mebli biurowych 05.03.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
19/Ctr/19/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 34144000-8, 35221000-9 Dostawa pojazdów typu armatka wodna 08.04.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
26/BŁiI/19/MR/PMP powyżej 144000 euro 30213000-5, 30231300-0 Zawarcie umowy ramowej na modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów. 10.04.2019 godz. 11:50 pełna treść ogłoszenia
14/BF/19/ESz powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników spotkania organizowanego w dniach 2 – 5 kwietnia 2019 r. 25.02.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
21/BF/19/KK/FBW powyżej 750.000 euro 80533100-0 Zakup usługi szkolenia informatycznego "Link2.x wraz z dodatkiem Money”, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy”. 26.02.2019 r. godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
20/BF/19/AP powyżej 750.000 euro 98341000-5, 55300000-3 Wykonanie usług hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOL-u (EKR) 21.02.2019 r. godz. 12:50 pełna treść ogłoszenia
11/BF/19/EB powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla uczestników szkolenia kondycyjnego 12.02.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
12/BŁiI/19/EZ/PMP powyżej 144000 euro 30213000-5, 30231300-0 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania 14.02.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
3/BLiI/19/MP/FBW powyżej 144.000 euro 30213100-6 Zakup wysokowydajnych laptopów w ramach projektu PL/2018/PR/0020 – „Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP" 18.03.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony