Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
86/Cut/19/DG/PMP powyżej 144.000 euro 34923000-3 Dostawa laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu 11.06.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
88/Cut/19/ESz powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji specjalnej kal. 12 07.06.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
99/Ckt/19/AK powyżej 144.000 euro 18331000-8 Produkcja i dostawa koszulek z krótkim rękawem T-shirt w ilości 12.000 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 3.000 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 22.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
104/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji 13.05.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
97/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego central telefonicznych DGT 06.06.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
81/Ckt/19/EZ powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 6.500 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 1.000 szt. spodni w zamówieniu opcjonalnym 10.06.2019 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
83/Ckt/19/DG powyżej 144.000 euro 18332000-5 Produkcja i dostawa 7 000 szt. koszul służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 1 500 do 3 000 szt. koszul służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego 31.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
105/BF/19/JT 55300000-3 Zakup usługi cateringowej w dniu 18 maja 2019 r. 10.05.2019 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
89/BŁiI/19/MR poniżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110 7.05.2019 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
76/BŁiI/19/AP poniżej 144.000 euro 72413000-8 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego Systemu Zarządzania Treścią (CMS) WebAdministrator GOLD (775 serwisów) na okres 24 miesięcy oraz nowych funkcjonalności systemu CMS pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony