Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
60/BF/19/AK/FBW 80300000-7 Kompleksowe studia podyplomowe z informatyki śledczej współfinansowane w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063 24.05.2019 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
80/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa kurtek służbowych letnich w ramach dwóch zadań 20.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
64/Cir/19/AP/PMP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71220000-6, 71320000-7 Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika. 10.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
52/Cut/19/TJ/FBW poniżej 144.000 euro 24600000-0 Dostawa materiałów wybuchowych oraz systemów inicjujących w ramach projektu PL/2018/PR/0053 25.04.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
66/BŁiI/19/MP powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych ZCPD i wirtualizacji. 22.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
75/BŁiI/19/RG/POIiŚ powyżej 144.000 euro 30213100-6 Zakup 82 szt. terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego, realizowany w ramach projektu Bezpiecznie na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 26.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
65/Cut/19/MR powyżej 144.000 euro 35200000-6 Dostawy ręcznego miotacza pieprzu o pojemności 75 ml. i o pojemności 1000 ml. oraz mieszanki pieprzowej w podziale na trzy zadania. 17.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
73/BŁiI/19/RG powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD 22.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
69/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 18235300-8 Produkcja i dostawa 4 500 sztuk swetrów 15.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
70/Cut/19/KK/PMP powyżej 144.000 euro 35815000-0 Dostawa kombinezonu dla pirotechnika ciężkiego w liczbie 10 kpl. 29.05.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony