Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
6/BŁiI/20/RG powyżej 139.000 euro 32236000-6 Dostawa sprzętu łączności standardu DMR w ramach umowy ramowej Informacja na Platformie Zakupowej pełna treść ogłoszenia
27/Ctr/20/TJ/PMP powyżej 139.000 euro 34114200-1 Ddostawa 124 sztuk pojazdów typu furgon oznakowany w wersji wypadowy „W” informacja na Platformie zakupowej pełna treść ogłoszenia
21/Cut/20/DG/PMP poniżej 139.000 euro 38434500-1 Dostawa przenośnych detektorów skażeń biologicznych Informacja na Platformie Zakupowej pełna treść ogłoszenia
33/BF/20/TJ poniżej 750.000 euro 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2 Realizacja w okresie trzech lat usług medycznych z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń na potrzeby Centralnego Biura Śledczego Policji 12.03.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
31/BF/20/ŁK powyżej 750.000 euro 55300000-3, 55120000-7 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji szkolenia w dniach 23-25 marca 2020 r. 11.03.2020 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
32/BF/20/TJ poniżej 750.000 euro 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2 Realizacja w okresie dwóch lat usług medycznych z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń na potrzeby Komendy Głównej Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” 11.03.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
17/BŁiI/20/EZ powyżej 139.000 euro 30213000-5, 30231300-0 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Policji w ramach umowy ramowej informacja na Platformie zakupowej pełna treść ogłoszenia
18/Cut/20/TJ powyżej 139.000 euro 35330000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawę nabojów pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem typu TFMJ informacja na Platformie zakupowej pełna treść ogłoszenia
26/BF/20/AK/FBW 80533100-0 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z informatyki śledczej" współfinansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063 informacja na Platformie zakupowej pełna treść ogłoszenia
30/BF/20/RG poniżej 750.000 euro 55300000-3 Zakup usługi cateringowej w dniu 11 marca 2020 r. 04.03.2020 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Powrót na górę strony