2/Ckt/20/ESz

Termin składania ofert: 03.02.2020 godz. 12:00

CPV: 79823000-9

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Wydruk i kolportaż czasopisma „Policja 997” w roku 2020 i 2021

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.01.2020 r. pod numerem 504427-N-2020

Powrót na górę strony