10/BF/20/TJ

Termin składania ofert: 13.02.2020 godz. 09:30

CPV: 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2

Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro

Realizacja w okresie dwóch lat usług medycznych z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń na potrzeby Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Powrót na górę strony