15/Cut/20/RG

Termin składania ofert: 28.02.2020 godz.09:30

CPV: 60445000-9

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Naprawa główna 2 szt. tarcz sterujących typu 8-1950-000 do śmigłowca Mi-8

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.02.2020 r. pod numerem 512588-N-2020

Powrót na górę strony