25/BŁiI/20/AP/FBW

Termin składania ofert: 06.03.2020 godz. 10:30

CPV: 48732000-8

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Zakup 3 licencji z dwuletnim wsparciem ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności Policji w pozyskiwaniu danych z urządzeń rejestrujących obraz – PL/2018/PR/0056”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.02.2020 r. pod numerem 517615-N-2020

Powrót na górę strony