18/Cut/20/TJ

Termin składania ofert: informacja na Platformie zakupowej

CPV: 35330000-6

Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawę nabojów pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem typu TFMJ

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 28.02.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2020/S 045-106129 w dniu 04.03.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/12268/details

Powrót na górę strony