17/BŁiI/20/EZ

Termin składania ofert: informacja na Platformie zakupowej

CPV: 30213000-5, 30231300-0

Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Policji w ramach umowy ramowej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 28.02.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2020/S 045-106139 w dniu 04.03.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/12295/details

Powrót na górę strony