31/BF/20/ŁK

Termin składania ofert: 11.03.2020 godz. 09:50

CPV: 55300000-3, 55120000-7

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji szkolenia w dniach 23-25 marca 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 03.03.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2020/S 046-109318 w dniu 05.03.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/12332/details

Powrót na górę strony