21/Cut/20/DG/PMP

Termin składania ofert: Informacja na Platformie Zakupowej

CPV: 38434500-1

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Dostawa przenośnych detektorów skażeń biologicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 05.03.2020 r. pod numerem 520655-N-2020

Od dnia 30.03.2020 r. wszelkie informacje i dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania umieszczane są na Platformie zakupowej: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/12537/details

Powrót na górę strony