6/BŁiI/20/RG

Termin składania ofert: Informacja na Platformie Zakupowej

CPV: 32236000-6

Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Dostawa sprzętu łączności standardu DMR w ramach umowy ramowej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 05.03.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2020/S 049-115559 w dniu 10.03.2020 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/12464/details

Powrót na górę strony