Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
28/BF/20/ŁK poniżej 750.000 euro 55300000-3 Zakup usługi cateringowej w dniach 24-26 marca 2020 r. 06.03.2020 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
25/BŁiI/20/AP/FBW poniżej 139.000 euro 48732000-8 Zakup 3 licencji z dwuletnim wsparciem ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności Policji w pozyskiwaniu danych z urządzeń rejestrujących obraz – PL/2018/PR/0056” 06.03.2020 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
19/BF/20/DG/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla 41 uczestników szkolenia 04.03.2020 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
22/BF/20/AP 55300000-3 Zakup usługi cateringowej na dzień 15 kwietnia 2020 r. 04.03.2020 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
3/Cut/20/AP 60445000-9 Wykonanie prac ponadzakresowych po weryfikacji stanu technicznego piast wirnika nośnego śmigłowca Mi-8 zgodnie z umową 304/159/Cut/19/KK pełna treść ogłoszenia
14/BŁiI/20/EZ powyżej 139.000 euro 30232110-8, 38520000-6 Zakup urządzeń drukujących monochromatycznych i kolorowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz urządzeń skanujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji informacja na Platformie zakupowej pełna treść ogłoszenia
15/Cut/20/RG poniżej 139.000 euro 60445000-9 Naprawa główna 2 szt. tarcz sterujących typu 8-1950-000 do śmigłowca Mi-8 28.02.2020 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
16/BF/20/ŁK/NMF/EOG powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup kompleksowej usługi hotelarski, gastronomicznej i konferencyjnej oraz zakupu biletów lotniczych w ramach organizacji 2 wizyt studyjnych dla uczestników projektu 21.02.2020 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
5/BF/20/DG/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3. Zakup usług hotelarskich i gastronomicznych dla 250 uczestników szkolenia 12.02.2020 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
9/Ctr/20/TJ/PMP powyżej 139.000 euro 34144000-8, 35221000-9 Dostawa 5 sztuk pojazdów typu armatka wodna 06.03.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Powrót na górę strony