Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
10/BF/20/TJ poniżej 750.000 euro 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2 Realizacja w okresie dwóch lat usług medycznych z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń na potrzeby Biura Spraw Wewnętrznych Policji 13.02.2020 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
4/BF/20/EB/FBW 80533100-0 Zakup usługi szkolenia informatycznego Link 2.x wraz z dodatkiem Money w ramach realizacji przedsięwzięcia pn „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy”. 14.02.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
8/BF/20/TJ poniżej 750.000 euro 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2 Realizacja w okresie trzech lat usług medycznych z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń na potrzeby Centralnego Biura Śledczego Policji 06.02.2020 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
2/Ckt/20/ESz poniżej 139.000 euro 79823000-9 Wydruk i kolportaż czasopisma „Policja 997” w roku 2020 i 2021 03.02.2020 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Powrót na górę strony