Postępowania o zamówienia

303/BF/18/EB

Termin składania ofert: 19.11.2018 godz. 9:50

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 08.11.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 217-497328
 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/172205

ID postępowania: 172205
Powrót na górę strony
Polska Policja