Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 28.06.2019 godz. 09:00

CPV: 72611000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 23.05.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 100-242558 w dniu 24.05.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/5773/details

Powrót na górę strony
Polska Policja