Postępowania o zamówienia

132/Cut/19/EJ/PMP

Termin składania ofert: 25.07.2019 godz. 09:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup bezodrzutowych wyrzutników pirotechnicznych w liczbie 7 kpl.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.07.2019 r. pod numerem 568688-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja