Postępowania o zamówienia

160/Cut/19/DG/PMP

Termin składania ofert: 19.08.2019 godz. 10:50

CPV: 32333100-7

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa systemu kamer nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 03.07.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 129-315589 w dniu 08.07.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/6732/details

Powrót na górę strony
Polska Policja