Postępowania o zamówienia

177/BŁiI/19/DG/PMP

Termin składania ofert: 16.09.2019 godz.09:50

CPV: 38410000-2; 32236000-6; 38342000-4; 38900000-4.

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup wyposażenia serwisowego i pomiarowego sprzętu łączności

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 154-379431 w dniu 12.08.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7537/details

Powrót na górę strony
Polska Policja