Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 25.09.2019 godz. 09:30

CPV: 79320000-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.09.2019 r. pod numerem 596655-N-2019

Powrót na górę strony
Polska Policja