Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 23.10.2019 godz. 10:00

CPV: 72611000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11.09.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 178-433993 w dniu 16.09.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/8302/details

Powrót na górę strony
Polska Policja