Postępowania o zamówienia

250/Cir/19/AK/POIiŚ/PMP

Termin składania ofert: 14.10.2019 godz. 10:00

CPV: 71320000-7, 71220000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy budynków wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów z uwzględnieniem zaleceń audytu energetycznego i audytu oświetlenia na terenie przy ulicy Iwickiej 14 w Warszawie: Zadanie I: budynek A, Zadanie II: budynek D

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.09.2019 r. pod numerem 597700-N-2019

Powrót na górę strony
Polska Policja