Postępowania o zamówienia

142/Cir/19/EJ/NFOŚiGW

Termin składania ofert: 12.12.2019 godz. 09:50

CPV: 45000000-7, 45311200-2, 45330000-9, 45331000-6, 45314000-1

Wartość zamówienia: powyżej 5.548.000 euro

Termomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33B w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 27.09.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 190-461157 w dniu 02.10.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/8745/details

Powrót na górę strony
Polska Policja