Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 14.11.2019 godz. 9:30

CPV: 35330000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup amunicji karabinowej kal. .308 Win w podziale na dwa zadania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.11.2019 r. pod numerem 618956-N-2019

Powrót na górę strony
Polska Policja