Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 25.11.2019 godz. 10:30

CPV: 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71220000-6, 71320000-7

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.11.2019 r. pod numerem 619029-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja