Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 18.12.2019 godz. 10:00

CPV: 71320000-7, 71000000-8, 71300000-1, 45000000-7, 45200000-9, 45210000-2, 45212000-6

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Budowa budynku strzelnicy z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą techniczną

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.11.2019 r. pod numerem 623515-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja