Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 17.01.2020 godz. 10:30

CPV: 75251110-4

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Modernizacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru oraz jego rozbudowa w budynkach KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.11.2019 r. pod numerem 627826-N-2019

Powrót na górę strony
Polska Policja