Postępowania o zamówienia

297/BŁiI/19/MP/PMP

Termin składania ofert: 15.01.2020 godz. 09:30

CPV: 30213000-5, 30231300-0, 30216110-0, 38510000-3, 30213100-6, 30237100-0, 30213200-7, 48732000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup sprzętu informatycznego dla pracowni badań dokumentów Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 29.11.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 234-573334 w dniu 04.12.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/10306/details

Powrót na górę strony
Polska Policja