Postępowania o zamówienia

321/Cut/19/DG/PMP

Termin składania ofert: 17.02.2020 godz. 09:50

CPV: 32333100-7

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa systemu kamer nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 24.12.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 249-617817 w dniu 27.12.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/10767/details

Powrót na górę strony
Polska Policja