Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 04.02.2020 godz. 12:00

CPV: 45453000 – 7

Wartość zamówienia: poniżej 5.350.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót konserwacyjno - remontowych w sześciu obiektach Komendy Głównej Policji na terenie m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.01.2020 r. pod numerem 500926-N-2020

Powrót na górę strony
Polska Policja