Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 24.01.2020 godz. 09:30

CPV: 85121000-3, CPV:85121270-6, CPV:85130000-9, CPV:85140000-2

Wartość zamówienia:

Realizacja w okresie dwóch lat usług medycznych z zakresu medycyny pracy i innych świadczeń na potrzeby Komendy Głównej Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”

Powrót na górę strony
Polska Policja