Postępowania o zamówienia

UWAGA!

Informacje o aktualnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w procedurze „unijnej” (powyżej progów) dostępne są wyłącznie na stronie https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/.

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez KGP wszczęte po 13 marca 2020 r. dostępne są wyłącznie na stronie https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/.

 

W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
178/BŁiI/19/EZ/PMP powyżej 144.000 euro 32420000-3 Dostawa routerów GSM 23.09.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
167/Cut/19/KK/PMP powyżej 144.000 euro 35321100-1 Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum Glock 17 (3 gen.) o podwyższonych parametrach lub równoważnych, w ilości 1000 kpl. 12.08.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
160/Cut/19/DG/PMP powyżej 144.000 euro 32333100-7 Dostawa systemu kamer nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji 19.08.2019 godz. 10:50 pełna treść ogłoszenia
132/Cut/19/EJ/PMP poniżej 144.000 euro 35200000-6 Zakup bezodrzutowych wyrzutników pirotechnicznych w liczbie 7 kpl. 25.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
147/BŁiI/19/EJ powyżej 144.000 euro 72700000-7 Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router’ów, switch’y, firewall”i, ips’ów, loadbalanserów, serwerów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGP. 31.07.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
125/BŁiI/19/KK/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8, 72268000-1, 72267000-4 Zakup licencji oprogramowania pod nowotworzony RW 04.03.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
108/BŁiI/19/KK powyżej 144.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST112 28.06.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
123/BF/19/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14 dniowych turnusów szkoleniowo – kondycyjnych 31.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
335/BłiI/18/DG/FBW powyżej 144.000 euro 35721000-4 Zakup i wdrożenie 18 zestawów nowej generacji do pobierania danych z zatrzymanych/przejętych urządzeń mobilnych 13.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
16/Ckt/19/EJ poniżej 144.000 euro 30192121-5, 30192125-3, 30237430-2, 30192110-5, 22816000-3, 30192800-9, 30199410-7, 30199500-5, 39540000-9, 22600000-6, 24910000-6, 30193700-5, 30195900-1, 44424200-0, 44174000-0, 30192170-3, 33772000-2, 22990000-6, 30197630-1 Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów kancelaryjno-biurowych na lata 2019-2020 12.03.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
29/Cut/19/EJ powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji strzeleckiej w ramach 3 zadań 04.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
328/Ctr/18/DG/POIŚ powyżej 144.000 euro 34114200-1 Zakup 31 radiowozów nieoznakowanych z videorejestratorem dla służby ruchu drogowego, w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji 01.03.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
355/BŁiI/18/KK powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia pogwarancyjnego systemu SWOP (System Wspomagania Obsługi Policji). 08.02.2019 godz. 11:50 pełna treść ogłoszenia
320/Cut/18/EJ powyżej 144.000 euro 60445000-9, 32570000-9 Przegląd śmigłowca Bell-412HP po 300h/600h/12 miesiącach eksploatacji 15.01.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Powrót na górę strony
Polska Policja