Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-4098/2014/JK

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku BŁiI KGP znajdującego się w Warszawie przy ul. Olszewskiej.

Termin składania ofert: 20.10.2014 r.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja