Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-4246/2014/WS

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa narzędzi do magazynu KGP w Warszawie.

Termin składania ofert: 03.11.2014 r. godz. 16:00

Powrót na górę strony
Polska Policja