Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-4248/2014/JK

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie monitoringu pożarowego systemu sygnalizacji alarmu pożaru dla obiektu KGP znajdującego się w Warszawie przy ul. Barcickiej.

Termin składania ofert: 30.10.2014 r.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja