Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 92/U/14/RS/75402

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Usługa utylizacji środków bojowych po upływie gwarancji

Termin składania ofert: 07.11.2014

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja