Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-4513/2014/JO

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą do magazynu budowlanego KGP przy ul. Taborowej 33C w Warszawie materiałów elektrycznych

Termin składania ofert: 19.11.2014 r.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja