Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 45/U2014/JG/75403

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Naboje specjalne kal. 12 bojowe W-8MP, Naboje specjalne kal. 12 bojowe LFT 6,8

Termin składania ofert: 21.11.2014 godz. 10:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja