Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 50/4/2014/JW/75403

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Kamizelki kuloodporne kamuflowane - w liczbie 150 szt.

Termin składania ofert: 28.11.2014

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja