Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 52/4/2014/JG/75403

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Policyjna tarcza ochronna - w ilości 241 szt. wykonana zgodnie ze "Specyfikacją techniczną. Policyjna Tarcza Ochronna" stanowiącą załącznik nr 1.

Termin składania ofert: 03.12.2014 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja