Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-4856/2014/WS

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wykonanie comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych oraz serwis urządzeń dźwigowych w obiektach KGP w Warszawie (załącznik nr 1) zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń DTR oraz przepisami UDT.

Termin składania ofert: 14.12.2014 r. godz. 16:00.

Powrót na górę strony
Polska Policja