Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-4865/2014/WS

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wymiana uszkodzonego wentylatora skraplacza HCE 29 oraz sprężarki szafy klimatyzacyjnej EMERSON model S23DA1010202001Po

Termin składania ofert: 12.12.2014 r. do godz. 10:00.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony
Polska Policja